Landbrugsfællesskabet (under udarbejdelse)

Så er jeg i gang med at definere modellen for landbrugsfællesskab. Formålet er at lave en model, som andre også kan bruge, og som Naturstyrelsen, som har plantilsyn med kommunerne kan acceptere.

Jeg vil tage udgangspunkt i landbrug, fordi stedet skal have et output – ikke kun til sig selv – men til lokalområdet og måske også regionalområdet, og nogle måske endda udover det.

Første trin er at beskrive formålet med landbrugsfællesskabet:

Et fysisk afgrænset område der giver et output i form af fødevarer, materialer o.a til selvforsyning og forsyning til bioregionen. Området er også bolig for de mennesker, dyr og insekter som skaber output’et. Output’et skal skabes i overensstemmelse med de tre etikker: omsorg for mennesker, omsorg for jorden og ligelig fordeling.

Graden af output er højere end graden af input (varer, der laves udenfor området). Balancen af output/input medregner alt på området (feks også bolig og redskaber).

 

Næste trin er at beskrive nogle scenarier fra dagligdagen i landbrugsfællesskabet:

Kommentarer?