Boligvision

Tid er ikke penge Tiden er nuet og det er nu jeg lever

eller

Tid er ikke penger penger er tabt tid

Mig og min familie vil flytte os og dette er mit forsøg på at lave en vision for i hvilke rammer vi vil bo og leve. Hvordan vi bor og lever nu har en effekt på under hvilke forudsætninger vores børn kan bo og leve i fremtiden. Der er kun en jord. Jorden er opbygget af mange kredsløb. Vi ønsker at indgå i disse kredløp og ikke modarbejde dem. Oversat til vores bolig, så ønsker vi at bruge Lokale byggematerialer. Transport er meget energikrævende, så det er bedre med lokale byggematerialer. Fordi vi er i færd med at bryde en cirkel (eller måde at gøre tingene på), så er der ikke nogle træer plantet til vores hus af vore forfædre, så vi må trolig gå på kompromis med lokale byggematerialer. Vi vil dog plante træer til fremtidens husbyggere. Økonomi. Både selve boligen og boligdriften skal have en lav udgift så vi undgår gæld. Vi ønsker at kunne bidrage til fællesskabet efter byggeriet, istedet for at måtte bruge størstedelen af tiden på et betalt job for at kunne betjene et stort huslån. Videre ønsker vi at bruge tid sammen med vores børn så de bliver hele mennesker. Vi ønsker at bruge tid på at dyrke og høste mad til os og vores lokalområde. Vi ønsker at bidrage med viden og læring om permakultur. Ressourcebrug. Bruge mindst muligt byggematerialer, så vi mindsker ressourceforbruget både under byggeprocessen og i energiforbrug i drift (feks varme eller køleskab). Dette vil nødvendigvis også betyde en mindre bolig. Ressourcebrug i drift betyder også lokation fordi den betyder transport fra bolig til skole, fritidstilbud, til evt job, til Kredsløb. Vi vil tilstræbe at byggematerialerne kan indgå i et kredsløb igen når de har udtjent deres brug som bolig. Driften af boligen skal indgå i kredsløb, feks vandkredsløb således at vandet fra hanen bliver renset i pilerensningsanlæg og går rent tilbage til naturen. Energikredsløb??? Teknologi. Dette skal ikke forstås som teknologi der kræver megen energi og sjældne stoffer og mineraler (som feks computere og alt andet elektronisk halløj). Jeg tænker hellere på biomimicry eller feks at en viden kan føre til en speciel konstruktion som kuppelhus er et eksempel på. Teknologi kan også være at følge en række principper. Definitionen på teknologi på wikipedia:

(from Greek τέχνη, techne, “art, skill, cunning of hand”; and -λογία, -logia[1]) is the making, modification, usage, and knowledge of toolsmachines, techniques, craftssystems, and methods of organization, in order to solve a problem, improve a pre-existing solution to a problem, achieve a goal, handle an applied input/output relation or perform a specific function. It can also refer to the collection of such tools, including machinery, modifications, arrangements and procedures. Technologies significantly affect human as well as other animal species’ ability to control and adapt to their natural environments.

Jeg vil så påstå at et “problem” også kan betyde en ubalance i de naturlige kredsløb. Vi skal ikke bekæmpe miljøet men finde måder at indgå i miljøet på.

Processen

Hvad skal være på plads med det samme:
Skole: vi har allerede børn i skolealder, så der skal være en god helhedstænkende skole i nærheden
Afstand til København: da vi begge er tilknyttet arbejde i København, må der ikke være for lang afstand til København (offentlig transport tid?, bil tid?)

Hvad skal være på plads indenfor en måned:
Tag over hovedet: Da det er urealistisk at vi kommer til at rejse frem og tilbage for at bygge, må vi have en eller anden form for midlertidig bolig i byggeperioden. Alt efter denne “boligens” stand må den bolig vi skal bygge planlægges ud fra det.

Hvad skal være på plads indenfor et år:
Pendling til København: skal være i flow
To andre husstande er kommet til
Bytterum
Delerum
Kompost
Høns
Nogle få etårige grøntsager: feks nogle rodfrugter og kål
Urtespiral
Første del af bolig bygget: stue/køkken, et soverum, toilet/bad

Hvad skal være på plads indenfor to år:
Skovhavedesign: behov afsøgt, design lavet, etablering påbegyndt
Jorddrivhus
Svaleskab
Transport: Det skal være muligt at gå eller cykle i en raduis af 4 km . De ting/arrangementer vi ikke kan få i nærområdet vil vi søge at producere/afholde selv.

Hvad skal være på plads indenfor tre år:
Jordkælder
Undervisning: skovhave o.a

Hvad skal være på plads indenfor fem år:
Gældfri
Pilerens
Biogas af fækaler til ovn
80% lokalforsynt: mad, tøj, energi. Heraf 50%selvforsynt (vi bliver aldrig selvforsynt af kaffe og chokolade)
Vi er i alt fem husstande